Projektowanie pali prefabrykowanych

projektowanie pali

Pale betonowe wykorzystywane w budownictwie to stały element tej branży już od ponad 100 lat, a ich zastosowanie cieszy się rosnącą popularnością. Dzieje się tak z wielu powodów, głównie z powodu ich wytrzymałości, dobrej nośności oraz wygody spowodowanej możliwością ich zamówienia oraz wykonania poza miejscem budowy, co dodatkowo przyczynia się do utrzymania porządku na budowie.

Pale stosowane w budownictwie powinny być zawsze dostosowane do konkretnego projektu budowy oraz wykonane zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami oraz przede wszystkim zapewniające bezpieczeństwo i wysoką wytrzymałość. W celu uzyskania odpowiednich modeli pali, stosuje się ich projektowanie. Inżynierowie dzięki nowoczesnym technologiom oraz programów są w stanie zaprojektować takie pale, łączące w sobie wszystkie cechy, o których już wspomniano wyżej. Priorytetem jest bezpieczeństwo, jakim pale powinny się wyróżniać, podczas pełnienia swoich zastosowań.

http://pale-prefabrykowane.pl/bibliografia/projektowanie-pali-wg-eurokodu-7-%E2%80%93-metody-i-przyk%C5%82ady-praktycznego-wykorzystania

Projektowanie pali to proces składający się z kilku elementów. Inżynierowie projektowanie pali rozpoczynają zazwyczaj od analizy warunków geologicznych, co dla każdego projektu stanowi odmienny wynik oraz ustalenia, jaka może być maksymalna wysokość potrzebnych pali. Warto tutaj zaznaczyć, że długości pali w zależności od zastosowania mogą mieć różne wymiary, a ich długości są uzależnione od potrzeb i mogą mieć długość np 4 metry, ale również 15 metrów. Gdy istnieje zapotrzebowanie na dłuższe pale, ich wykonanie w jednym kawałku stanowi problem z przyczyn transportowych, dlatego stosuje się łączenia krótszych pali w jeden za pomocą specjalnych wtyczek.
projektowanie pali
Kolejny krok to ustalenie, jakie nośności powinny mieć pale, a następnie dobiera się ich ilość, taką która będzie najodpowiedniejsza oraz samo rozmieszczenie pali pod fundamentami. Na koniec należy określić siły przekrojowe w palach i dobrać odpowiednie do nich zbrojenia. Cały proces projektowania jest zadaniem złożonym, wymagającym wiedzy, skupienia oraz odpowiednich narzędzi. Dzięki nowoczesnym metodom, wyliczenia nie stanowią dla inżynierów trudności oraz są dokładne i rzetelne.